Harsefeld

 • 09.05. - Feiertags Geschlossen
 • 14.05. - Lektion 11
 • 16.05. - Lektion 12
 • 21.05. - Lektion 13 (nur für PKW / Klasse B) 
 • 23.05. - Lektion 14 (nur für PKW / Klasse B)
 • 28.05. - Lektion 1 
 • 30.05. - Lektion 2
 • 04.06. - Lektion 3
 • 06.06. - Lektion 4
 • 11.06. - Lektion 5
 • 13.06. - Lektion 6
 • 18.06. - Lektion 7
 • 20.06. - Lektion 8
 • 25.06. - Lektion 9
 • 27.06. - Lektion 10
 • 02.07. - Lektion 11
 • 04.07. - Lektion 12
 • 09.07. - Lektion 13 (nur für PKW / Klasse B) 
 • 11.07. - Lektion 14 (nur für PKW / Klasse B) 
 • 16.07. - Lektion 1 
 • 18.07. - Lektion 2
 • 23.07. - Lektion 3
 • 25.07. - Lektion 4
 • 30.07. - Lektion 5
 • 01.08. - Lektion 6
 • 06.08. - Lektion 7
 • 08.08. - Lektion 8
 • 13.08. - Lektion 9
 • 15.08. - Lektion 10
 • 20.08. - Lektion 11
 • 22.08. - Lektion 12
 • 27.08. - Lektion 13 (nur für PKW / Klasse B) 
 • 29.08. - Lektion 14 (nur für PKW / Klasse B) 
 • weitere folgen

Ahlerstedt

 • 08.05. - Lektion 12
 • 13.05. - Lektion 13 (nur für PKW / Klasse B) 
 • 15.05. - Lektion 14 (nur für PKW / Klasse B)
 • 20.05. - Feiertags Geschlossen
 • 22.05. - Lektion 1 
 • 27.05. - Lektion 2
 • 29.05. - Lektion 3
 • 03.06. - Lektion 4
 • 05.06. - Lektion 5
 • 10.06. - Lektion 6
 • 12.06. - Lektion 7
 • 17.06. - Lektion 8
 • 19.06. - Lektion 9
 • 24.06. - Lektion 10
 • 26.06. - Lektion 11
 • 01.07. - Lektion 12
 • 03.07. - Lektion 13 (nur für PKW / Klasse B) 
 • 08.07. - Lektion 14 (nur für PKW / Klasse B)
 • 10.07. - Lektion 1 
 • 15.07. - Lektion 2
 • 17.07. - Lektion 3
 • 22.07. - Lektion 4
 • 24.07. - Lektion 5
 • 29.07. - Lektion 6
 • 31.07. - Lektion 7
 • 05.08. - Lektion 8
 • 07.08. - Lektion 9
 • 12.08. - Lektion 10
 • 14.08. - Lektion 11
 • 19.08. - Lektion 12
 • 21.08. - Lektion 13 (nur für PKW / Klasse B) 
 • 26.08. - Lektion 14 (nur für PKW / Klasse B) 
 • weitere folgen